Rådgivande gruppen

Den rådgivande gruppen har till uppgift att stötta styrgruppen i frågor med sin specifika kunskap inom sitt område

Kjell Holm, Stroke Riksförbundet
Mathilda Cederlund, Neuroförbundet
Irina Dragancea, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Per Wester, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus
Örjan Nordmark, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset
Annika Berglund, Leg. Sjuksköterska, Södersjukhuset
Helen Genins, Leg Röntgen sjuksköterska, Akademiska Universitetssjuhuset