Online-statistik

EVAS-registret redovisar online-statistik inom 3 olika områden: antal registreringar, tider och utfallsmått. Redovisningen sker på nationell nivå eller ner på enskilda centra förutsatt att antalet registreringar är ≥ 10. Då antalet behandlingar under de första åren är lågt så ger det ett ökat bortfall i redovisningen av dessa år.

Länkar till online-statistik 

Antal redovisade fall

Antal redovisade fall med filtrering på om proppen är lokaliserad i främre eller bakre cirkulationen samt om patienten inkom via annat inremitterande sjukhus.

Tidsregistreringar

Beräknade vårdförloppstider från insjuknandet till utskrivningen från det behandlande sjukhuset.

Utfallsmått

mTICI – mått på graden av cirkulation i kärlområdet bortom blodproppen.
NIHSS – mått på funktionsstatus.