Forska på data från EVAS-registret

För att underlätta för dig som önskar utföra någon form av forskning på data från EVAS-registret så bör du först kontakta registret för att se om de data som du önskar finns.

Något allmänt uttag av data för forskning kommer inte att ske utan varje av styrgruppen godkänt projekt kommer endast få tillgång till de variabler som krävs för utförandet av projektet.

För att få tillgång till data för forskning krävs följande:

Godkänd Etikansökan där det klart och tydligt framgår att data från EVAS-registret skall ingå.

Studieprotokoll eller projektplan där det klart och tydligt framgår att data från EVAS-registret kommer att användas för studien. Det skall även finnas ett väl definierat syfte och metod för projektet samt en beskrivning av frågeställningen.

Det skall även finnas en lista över vilka variabler som önskas för att kunna utföra projektet.

Vetenskapsrådets forskningsverktyg RUT

Vill du enkelt få en bild av registrets innehåll på detaljnivå: vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt se historik över förändringar över tid kan du använda Vetenskapsrådets helt kostnadsfria metadatatjänst RUT – Register Utiliser Tool – som presenterar just dessa metadata.

Läs mer om RUT och ansök om användarkonto för att utforska metadata om
detta och alla andra register som är anslutna till RUT här.
› Mer om RUT