Styrgrupp

EVAS-registrets styrgrupp bestående av ett flertal professioner samt specialiteter för att täcka den komplexitet som finns kring den kliniska diagnosen stroke.

Registerhållare:

Tommy Andersson, Överläkare, Karolinska Universitetssjuhuset

Styrgruppsmedlem:

Magnus Kaijser, Överläkare, Karolinska Universitetssjuhuset
Mia von Euler, Överläkare, , Karolinska Universitetssjuhuset
Lena von Koch, Leg. Sjukgymnast, Karolinska Universitetssjuhuset
Kajsa-Stina Svensson, Leg. Sjuksköterska, Sundsvalls sjukhus
Katarina Jood, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Agneta Höglund, Patientrepresentant
Birgitta Ramgren, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Alexandros Rentzos, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sandro Rossitti, Överläkare, Linköpings Universitetssjukhus
Ljubisa Borota, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset
Alexander Henze, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus
Alex Solich, Överläkare, Universitetssjukhuset i Örebro