Stroke

Stroke är en klinisk diagnos på ett tillstånd som orsakats av antingen en propp eller blödning i hjärnan.

Ett stroke insjuknande kan visa sig på många sätt, allt ifrån känsel bortfall till muskelsvaghet i en kroppsdel eller hel kroppssida.
› Läs mer om stroke på 1177