Patientinformation

EVAS-registret skapades sommaren 2012 genom att Karolinska Universitetssjukhuset tog på sig ansvaret som Centralt Person Uppgifts Ansvarig enhet vilket innebär att de är ansvariga för att alla insamlade patientdata handhas och förvaras på ett korrekt sätt enligt gällande lagar och författningar. Patientdata började samlas in från sommaren 2013. Idag deltar samtliga centra som utför denna form av behandling i registret.