Rådgivande gruppen

Den rådgivande gruppen har till uppgift att stötta styrgruppen i frågor med sin specifika kunskap inom sitt område

Anders Andersson, Strokeförbundet
Per Johansson, Neuroförbundet
Irina Dragancea, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Per Wester, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus
Erik Lundström, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset
Jakob Ström, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
Annika Berglund, Leg. Sjuksköterska, Södersjukhuset
Helen Genins, Leg Röntgen sjuksköterska, Akademiska Universitetssjuhuset