Endovaskulär behandling

Endovaskulär behandling är en behandlings form där man via tunna slangar i något av de stora kärlen i kroppen når
ut till det område som skall behandlas

Endovaskulär behandling av ett strokeinsjuknande som är orsakat av en propp i ett av de stora kärlen i hjärnan syftar till att återställa blodflödet genom att öppna upp ett stängt kärl (Trombektomi).