Tillgänglighets­redogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från EVAS-registret som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss på koordinator@evas-registret.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddelar du oss på koordinator@evas-registret.se.

Brister

Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.

Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut.

Navigering med tangentbord fungerar helt korrekt endast i moderna webbläsare.

Navigering med tangentbord när webbplatsen är i mobilläge fungerar mindre bra.

Pop-up fönster i anmälningsformulär kan ej stängas med tangentbordet.

Många dokument är inte tillgängliga.

Videofilmer är inte textade.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde 2021, då teknik, design och struktur gjordes om helt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning