Rapporterande vårdenheter

Norrlands Universitetssjukhus
Akademiska sjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Universitetssjukhuset i Linköping
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kontaktuppgifter

EVAS-registret

Om du vill ha mer information om EVAS-registret, få tillgång till dina uppgifter,
begära rättelse eller begränsning:

EVAS-registret
Karolinska Universitetssjukhuset
Neuroradiologsika kliniken R3:00
171 76 Stockholm
koordinator@evas-registret.org
tel: 073-9660740
Om du vill att dina uppgifter ska tas bort ur EVAS-registret:
koordinator@evas-registret.org

Dina uppgifter

Om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter:
koordinator@evas-registret.org

Dataskyddsombud

Om du vill du kontakta Dataskyddsombudet hos din lokala vårdgivare eller hos Karolinska Universitetssjukhuset

Norrlands Universitetssjukhus, Dataskyddsombud, 901 89 Umeå
dataskyddsombud@vll.se
Tel: 090-785 00 00 (växel)

Akademiska Sjukhuset, Dataskyddsombud, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00 (växel)

Karolinska Universitetssjukhuset, Dataskyddsombud, 17176 Stockholm
dataskyddsombud.karolinska@sll.se
Tel: 08-517 700 00 (växel)

Universitetssjukhuset i Linköping, Dataskyddsombud, 581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00 (växel)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dataskyddsombud, 413 45 Göteborg
Sahlgrenskauniversitetssjukhuset.dso@vgregion.se
Tel: 031-342 10 00 (växel)

Skånes Universitetssjukhus i Lund, Dataskyddsombudet, Region Skåne,
291 89 Kristanstad, region@skane.se
Tel: 044-309 30 00 (växel)