Om EVAS-registret

Historik

Ända sedan början av 1990-talet har patienter med ett strokeinsjuknande behandlats med mekaniskt borttagning av proppen endovaskulärt. Den första tiden var det endast ett fåtal patienter per år som genomgick denna form av behandling men sedan 2005 har antalet ökat från år till år.

Endovaskulär behandling

Detta betyder att man med hjälp av tunna slangar som förs in i något av kroppens stora kärl till proppen som orsakar strokeinsjukandet. Väl är på plats med slangen förs någon form av anordning för borttagandet av proppen in i slangen. Dessa anordningar ser olika ut: en kan liknas vid en snara och en annan har formen som ett stent vilken fälls ut i proppen vilket göra att proppen fastnar i och följer med ut.

EVAS-registret

Skapades sommaren 2012 genom att Karolinska Universitetssjukhuset tog på sig ansvaret som Centralt Person Uppgifts Ansvarig enhet vilket innebär att de är ansvariga för att alla insamlade patientdata handhas och förvaras på ett korrekt sätt enligt gällande lagar och författningar. Patientdata började samlas in från sommaren 2013. Idag deltar samtliga centra som utför denna form av behandling i registret.